myclubbloggernői szakasz!melleslegchatelj!játék az élet!
Egyéni keresés

U­nod, hogy foly­ton le­fagy a chat­prog­id? S­ze­ret­nél egy­szer­re több chat­fi­ó­kon ke­resz­tül dum­csiz­ni? A Mul­tiC­hat.­hu a meg­ol­dás!

hirdetés

U­nod, hogy foly­ton le­fagy a chat­prog­id? S­ze­ret­nél egy­szer­re több chat­fi­ó­kon ke­resz­tül dum­csiz­ni? A Mul­tiC­hat.­hu-n egy­szer­re a­kár 5 csa­tor­nán ke­resz­tül is tár­sa­log­hatsz, sa­ját p­ro­filt ala­kít­hatsz ki, és még az e-­ma­il­je­i­det is át­irá­nyít­ha­tod rá!